Klokkenluiderregeling

Door middel van het meldingenformulier kunt u eventuele klachten aan ons kenbaar maken. Wij verzoeken u hiervoor beleefd dit formulier te gebruiken.

Klachten- en meldingsregeling Van Elderen accountants | belastingadviseurs B.V.

1. Definities

  • Organisatie: Van Elderen accountants | belastingadviseurs B.V.
  • Medewerkers: al degenen die werkzaam zijn bij Elderen accountants | belastingadviseurs B.V.
  • Compliance Officer: de compliance Officer van Van Elderen accountants | belastingadviseurs B.V.
  • Bestuur: het bestuur van Van Elderen accountants | belastingadviseurs B.V.
  • Secretariaat: het centrale directie secretariaat van Van Elderen accountants | belastingadviseurs B.V. te Apeldoorn.

Voor de hele klokkenluider regeling verwijzen wij u naar dit formulier.