Nieuws

Hier treft u de meest recente artikelen. Ook kunt u in ons archief zoeken naar artikelen die uw interesse hebben.

Toch maar die salarisverhoging nog dit jaar

Op de valreep dan toch maar de voorziening Pensioen in Eigen Beheer verhogen en een aftrekpost creëren

Lees verder

Forfaitaire bijtelling wegens privé gebruik auto

Wat nu als je een eigen bijdrage verschuldigd bent wegens privé gebruik

Lees verder

Aftrek scholingsuitgaven vervalt in 2018 ?

In de plaats daarvan komt er dan een gerichte uitgavenregeling in de vorm van scholingsvouchers

Lees verder

Aftrek kosten rijksmonumenten vervalt in 2017 ?

Dit is opgenomen in het wetsvoorstel Wet Fiscale maatregelen rijksmonument en scholing

Lees verder

Is die BV nu werkelijk wel zo interessant

Een BV kan u in bepaalde gevallen 5.000 euro per jaar kosten

Lees verder

Schenkingsmogelijkheid van 100.000 in 2017

Vanaf 2017 wordt de eenmalig verhoogde schenking voor de eigen woning weer verhoogd tot € 100.000, mits de begiftigde tussen de 18 en 40 jaa…

Lees verder

De box 3 heffing gaat in 2017 voor vermogende mensen omhoog

De vraag is of het mogelijk is dit jaar nog actie te ondernemen teneinde de heffing in box 3 te beperken.

Lees verder

Lilian Kars

Met trots kunnen we melden dat Lilian is geslaagd voor de opleiding Register Belastingconsulent (RBc)

Lees verder

Wat gaat u als DGA doen met uw Pensioen Eigen Beheer (PEB)

Koopt u het af, laat u het gewoon staan, vormt u het om naar een oudedagsverplichting, gaat u het volledig extern onderbrengen of juist all…

Lees verder
RSS Pictogram